INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DOBROVOLNÍKY VEŘEJNÉ SBÍRKY BÍLÁ PASTELKA

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na koordinátora sbírky Bílá pastelka:

Ing. Radek Šváb, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, č. OP
  1. kontaktní údaje – telefonní číslo
  1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • řádného průběhu sbírky Bílá pastelka na základě zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách;
  • vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
  • pro případné kontroly ze strany kontrolních orgánů a ochranu našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.
  1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce a pořadatel sbírky Bílá pastelka a dále naše dceřiné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra, které se podílejí na sbírce Bílá pastelka.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

  1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaj č. OP a trvalé bydliště je skartováno po odevzdání kasičky a plné moci dobrovolníkem pověřenému pracovníkovi. Další osobní údaje dobrovolníka veřejné sbírky Bílá Pastelka uchováváme po dobu činnosti dobrovolníka sbírky, následně po dobu 3 let plynoucích od prvního dne roku následujícího po ukončení daného ročníku sbírky Bílá pastelka.

  1. Jaká jsou práva dobrovolníka?

Dobrovolník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Dobrovolník je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Dobrovolník je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 21. 9. 2018

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DOBROVOLNÍKY BÍLÉ PASTELKY KE DNI 21.9.2018(pdf)

 
BP 2018 Seznam partnerů
 
 
Dále nás podporují: 

ersteoptik   duovizelogo   neovizelogo    perfectcliniclogo  lekarionline    Logo Egrensis  
 
Technický partner:
 
joinmusic