Pořadatelé veřejné sbírky "Bílá pastelka"

Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). S realizací nám od počátku sbírky pomáhají naše dceřiné společnosti, Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra.

SONS ČR byla založena roku 1996. Je občanským sdružením hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR, které zároveň realizuje řadu dlouhodobých projektů, například Středisko výcviku vodicích psů, Zora, Navigační centrum, Centrum pro odstraňování bariér a další.

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Je dceřinou společností SONS ČR a založena byla roku 2000.

TyfloCentra, dceřiné společnosti SONS ČR, jsou samostatné obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby v jednotlivých krajích České republiky. Ve svých krajích  poskytují zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru. Jde zejména o školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek a denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy).

 
BP 2018 Seznam partnerů
 
 
Dále nás podporují: 

ersteoptik   duovizelogo   neovizelogo    perfectcliniclogo  lekarionline    Logo Egrensis  
 
Technický partner:
 
joinmusic