Změněný režim SONS ČR, z.s.

Vážení členové, vážení uživatelé našich sociálních služeb a vážená veřejnosti,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR oznamujeme, že pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (dále jen "SONS") budou výkon svých činností zajišťovat převážně z domova. Zároveň doporučujeme všem dobrovolným funkcionářům, aby omezili spolkové aktivity na minimum.

Nepřerušujeme realizaci našich aktivit a služeb, pouze budou probíhat ve změněném režimu.

V případě zájmu o poskytnutí služby, případně získání dalších informací kontaktujte Vaši místní odbočku - kontaktní údaje naleznete na stránce www.sons.cz/kontakty/odbocky.

Informace o aktuálním provozu e-shopů a kamenných prodejen pomůcek pro nevidomé a slabozraké v Praze a v Olomouci naleznete na stránce www.sons.cz/kontakty/prodejny.

Telefonicky je možno kontaktovat rovněž sekretariát SONS denně v čase 9 až 14 hodin na telefonním čísle 221 462 111, případně se můžete spojit s vedením SONS na níže uvedených kontaktech:

Mgr. Václav Polášek (prezident)
Tel. 603 545 378

PhDr. Rudolf Volejník (viceprezident)
Tel. 777 722 793

Mgr. Veronika Pokorná (výkonná ředitelka)
Tel. 602 685 770

Změněný režim vyhlašujeme prozatím na období dvou příštích týdnů, tj. do 27. 3. 2020.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem
Mgr. Václav Polášek, prezident SONS