Termín letošního 23. ročníku 
  sbírky Bílá pastelka v ulicích měst je

 10. - 12. 10. 2022

Přispívat můžete celoročně.

Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Co podporujete?

   
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy

  3 650 332,-Kč 

  LOŇSKÝ  ROČNÍK 

  Výtěžek sbírkových dnů v roce 2021. 

  2 766

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2021 ve sbírkové dny do ulic.

  153

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2021 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 520 000 ks

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek již díky Vám pomohlo od počátku konání sbírky.