Termín letošního 23. ročníku sbírky 

Bílá pastelka bude 10. - 12. 10. 2022

Přispívat můžete i v rámci celoroční sbírky Bílá pastelka.

Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Projekty 

   
  Záštita předsedy PS PČR
  Záštita předsedy PS PČR
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy

  2 000

  PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

  V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

  2766

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2021 ve sbírkové dny do ulic.

  153

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2021 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 520 000

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.