Pořadatelé sbírky Bílá pastelka

Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). S realizací nám od počátku sbírky pomáhají naše dceřiné společnosti, Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra. 

SONS ČR založena roku 1996 je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR a zároveň realizuje řadu dlouhodobých projektů, například Středisko výcviku vodicích psů, vydavatelství periodik, Navigační centrum, Centrum pro odstraňování bariér a další.  

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Je dceřinou společností SONS ČR a založena byla roku 2000.  

Krajská TyfloCentra, dceřiné společnosti SONS ČR, jsou obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby v jednotlivých krajích České republiky. Ve svých krajích poskytují zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru. Jde zejména o školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek a denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy, předčitatelská a průvodcovská služba).  

První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání jsme zvolili datum inspirované Dnem bílé hole, tedy 15. říjen. Od roku 2020 je sbírka třídenní. 

Jak to funguje?

Prodejce bílých pastelek, rovněž v několika barevných variacích, naleznete ve dnech sbírky v takřka 200 městech a obcích. Většinou jde o dobrovolníky z řad středoškoláků, ale pravidelně se zapojují také pracovníci oblastních odboček SONS, krajských středisek Tyfloservis a krajských TyfloCenter. K pastelce vám nabídnou také kalendářík Bílé pastelky na příslušný rok. Minimální cena pastelky je 30 Kč.

Prodejci jsou označeni tričkem s logem Bílé pastelky. Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládají svůj příspěvek, jsou opatřeny registračním číslem. Zároveň každá dvojice prodejců je vybavena plnou mocí od SONS, která prokazuje oprávněnost účasti na této akci. Pokladničky jsou po akci z celé republiky svezeny do Prahy, kde jsou otevírány a jejich obsah počítán.

Psí pokladničky - součást sbírky 

Další formou sbírky Bílá pastelka jsou finance sesbírané z malých a velkých kasiček s maketami vodicích psů, které můžete potkat na různých místech po celé České republice. Například v obchodech s potravinami, aquaparcích, poštách a na dalších místech. Na stojanu psí kasičky naleznete i platební QR kód, díky kterému můžete udělat dobrý skutek i když u sebe právě nemáte drobné mince. Můžete nás tak podpořit celoročně prakticky kdekoli.