2 000

PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

2 687

DOBROVOLNÍKŮ

Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v loňském roce ve sbírkový den do ulic.

224

MĚST

V tolika městech bylo v loňském roce možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

3 370 000

PASTELEK

Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.

AKTUALITY

A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání jsme zvolili datum inspirované tzv. Dnem bílé hole, tedy 15. říjen. 

V roce 2020 se sbírkové dny budou konat 12.-14. října. 

Přečtěte si jako první, co je nového

V případě, že zde vyplníte svůj e-mail, budeme vám posílat pozvánky na naše akce (max. 5x do roka) a výjimečně nějakou naléhavou zajímavou novinku.