Přispíváte na:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání zrakově postižených
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • a další služby pro nevidomé
 • více informací naleznete v záložce Projekty 

   

  2 000

  PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

  V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

  2 687

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v loňském roce ve sbírkový den do ulic.

  224

  MĚST

  V tolika městech bylo v loňském roce možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 370 000

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.