Bílá pastelka je celoroční dobročinná sbírka, jejíž výtěžek jde na podporu speciálních služeb a pomoc pro nevidomé a slabozraké v České republice.

Každý rok v říjnu, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, vyráží do ulic dobrovolníci s kasičkami a bílými pastelkami, jakožto symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých.  
Děkujeme všem dobrovolníkům i dárcům. 
Moc si Vaší pomoci vážíme.

Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Projekty 

   
  Záštita předsedy PS PČR
  Záštita předsedy PS PČR
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy

  2 000

  PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

  V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

  727

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2020 ve sbírkové dny do ulic.

  91

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2020 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 400 000

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.