Celoroční sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých

Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodicích psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Co podporujete?

   
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy

  3 956 908 Kč 

  23.  ROČNÍK 

  Výtěžek sbírkových dnů v roce 2022. 

  3 143

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2021 ve sbírkové dny do ulic.

  208

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2022 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 646 000 ks

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek již díky Vám pomohlo od počátku konání sbírky.