Přispějte na:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání zrakově postižených
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • a další služby pro nevidomé

   

  2 000

  PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

  V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

  2 687

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v loňském roce ve sbírkový den do ulic.

  224

  MĚST

  V tolika městech bylo v loňském roce možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 370 000

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.

  AKTUALITY

  A CO TEĎ?

  Podpořte naše úsilí

  První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání jsme zvolili datum inspirované tzv. Dnem bílé hole, tedy 15. říjen. 

  V roce 2020 se sbírkové dny budou konat 12.-14. října. 

  Přečtěte si jako první, co je nového

  V případě, že zde vyplníte svůj e-mail, budeme vám posílat pozvánky na naše akce (max. 5x do roka) a výjimečně nějakou naléhavou zajímavou novinku.