Děkujeme, že s námi pomáháte již od roku 2000


Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodicích psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Co podporujete?

   

  4 670 551 Kč

  24.  ROČNÍK 

  Výtěžek sbírkových dnů v roce 2023. 

  3 418

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2023 ve sbírkové dny do ulic.

  221

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2023 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 771 000 ks

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek již díky Vám pomohlo od počátku konání sbírky.