A je sečteno!
22. ročník sbírky přinesl rekordních
3 650 332 Kč.

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům i dobrovolníkům za účast a přízeň. 

Přispívat můžete i nadále v rámci celoroční sbírky Bílá pastelka.

Váš finanční dar podpoří:

 • nácvik chůze s bílou holí
 • výcvik vodících psů pro nevidomé
 • zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • výuka práce na počítači pro nevidomé
 • knihovna digitálních dokumentů
 • další informace naleznete v záložce Projekty 

   
  Záštita předsedy PS PČR
  Záštita předsedy PS PČR
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy
  Osvědčení o konání veřejné sbírky - Magistrát hl. m. Prahy

  2 000

  PRVNÍ ROČNÍK SBÍRKY

  V tomto roce se sbírka Bílá pastelka konala poprvé. 

  727

  DOBROVOLNÍKŮ

  Tolik dobrovolníků s kasičkami a bílými pastelkami vyrazilo v roce 2020 ve sbírkové dny do ulic.

  91

  MĚST

  V tolika městech bylo v roce 2020 možné získat za drobný příspěvek bílou pastelku.

  3 400 000

  PASTELEK

  Tolik bílých pastelek rozdali dobrovolníci dárcům od počátku konání sbírky.