Akce Rotary klubu a festival rodiny

17.05.2019

I zde se s námi můžete sejít v terénu na akci Rotary klubu & festivalu rodiny na Žofíně. 

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti u stánku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR? (10:30 - 18:00 hodin)

• Ukázka výcviku vodicích psů

• Dráha s možností vyzkoušet si chůzi s klapkami na očích a bílou holí

• Psaní jména v Braillově písmu

• Možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu

• Infostánek

Srdečně zveme. Více informací je na plakátu.