Časopis ZORA 7/2020

01.07.2020

V červencovém čísle roku 2020 v časopisu ZORY se najděte pozvánky na DUN a TyfloArt. Můžete si přečíst Zprávu z mimořádného zasedání Republikové rady SONS. Dalšími zajímavými články jsou o rovnosti přístupu pro všechny a o nevhodnosti výrazů slepec, hluchý či vozíčkář. V tomto čísle časopisu ZORY  je mnoho dalších zajímavých článků.