Děkujeme Tomášovi Plekancovi za podporu

Tomáš Plekanec podporuje svým postojem a podpisem trička Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky a veřejnou sbírku Bílá Pastelka.