Den otevřených dveří 14.11.2019

06.11.2019

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek;

Tyfloservis, o. p. s.      a      TyfloCentrum Praha, o.p.s.

si Vás dovolují pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ

Kde: Krakovská 21, Praha 1

Kdy: čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým. Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich samostatný život.

A co u nás můžete například vidět:

  • metody nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, speciální optické pomůcky a kamerové lupy
  • pomůcky denní potřeby v prodejně pomůcek pro nevidomé
  • učebnu výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši, včetně náročných kompenzačních pomůcek
  • praktické ukázky speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým, např. ozvučený semafor
  • knihovnu digitálních dokumentů
  • speciální časopisy pro nevidomé a slabozraké, např. časopis Zora, který vychází již od roku 1917
  • informace o zaměstnávání zrakově postižených
  • provoz a pravidla fungování sociálních služeb, resp. ambulantní a terénní péče

Informace pro školy a instituce:

V případě, že se rozhodnete pro návštěvu našeho dne otevřených dveří, prosíme Vás o potvrzení účasti předem do 10. 11. 2019 na tel. 221 462 466 nebo 775 722 434 nebo e-mail: pakos@sons.cz. Rádi Vás osobně provedeme.

Na setkání s Vámi se těší:

Mgr. Václav Polášek, prezident SONS ČR, z. s.

PhDr. Josef Cerha, ředitel společnosti Tyfloservis, o.p.s.

Ing. Jiřina Polášková, ředitelka společnosti TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Více o našich organizacích se můžete dovědět:

www.sons.cz, www.tyfloservis.cz, praha.tyflocentrum.cz, www.bilapastelka.cz

www.facebook.com/sonscz, www.facebook.com/bilapastelka, www.facebook.com/Tyfloservis