Dopravní podnik města Pardubice

Děkujeme společnosti Dopravní podnik města Pardubice a. s. za umístění letáků informujících o konání sbírkového dne v prostředcích MHD.