Plzeňské městské dopravní podniky

Děkujeme společnosti Plzeňské městské dopravní podniky a. s. za umístění letáků informujících o konání sbírkového dne v prostředcích MHD.