Navigace pro nevidomé

01.01.2023

Orientace v ulicích Prahy může být pro nevidomého mnohdy obtížná, zvláště pak tam, kde to nezná. Právě proto je tu Navigační centrum SONS ČR, které nabízí pro zrakově postižené službu satelitní navigace a plánování tras s přípravou itineráře včetně vyhledání optimálního dopravního spojení s přihlédnutím na zrakovou vadu zadavatele.

Jak to v praxi funguje? Nevidomý má u sebe navigační jednotku, která prostřednictvím GPS oznamuje pracovníkům navigačního centra jeho polohu. Ocitne-li se klient v neznámém terénu, může zavolat na telefonní linku NC. Operátor pak sleduje klienta online a po telefonu poradí, kudy se vydat, kde a kdy odbočit či kterým dopravním prostředkem jet.

Od roku 2016 NC také poskytuje zrakově postiženým možnost využít služby "Vzdáleného asistenta". Klient je propojen s Navigačním centrem přes mobilní telefon. Operátor tak může přes kameru telefonu poradit zrakově postiženému nadálku, jakoby byl po jeho boku.

Podrobnější informace najdete zde:   https://www.sons.cz/navigace