Nominovaný Tomáš Kadlec

02.05.2019

Tomášovi Kadlecovi je 27 let. Má přítelkyni. O svůj zrak začal přicházet od 19 let a o 6 let později oslepl úplně. Slepilo se mu vnitřní oko kvůli častým zánětům spojivek a vysokým horečkám. Šel na operaci, aby mu ho otevřeli. Po ní ale přestal na operované pravé oko vidět úplně. V této době se přidala diabetická retinopatie a začalo mu slábnout i levé oko. Dnes má jen zbytky světlocitu na levém oku.

Pracuje pro Nadační fond Českého rozhlasu, konkrétně v projektu Návštěvy potmě, který je zaměřený na seniory, na které rodina nemá moc času, nebo už rodinu nemají. Tomáš těmto osamělým lidem, jimž je většinou 65 a více let, dělá "návštěvníka" - povídá si s nimi, dělá jim společnost. Snaží se je navštívit alespoň jednou týdně. Dobrovolně dělá člena rady chebské odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, do jejíhož chodu se aktivně zapojuje.

Jaké je to opravdu se nudit, zjistil v době, kdy přicházel o zrak. A protože nudu rozhodně nemusí, vrhá se s radostí do řady aktivit, o kterých je přesvědčený, že mají smysl. Baví ho i jeho práce. Momentálně se snaží sehnat peníze na vývoj aplikace, kterou sám vymyslel a navrhl. Měla by sloužit jako pomůcka sociální rehabilitace pro zrakově postižené. K jejímu vývoji je ale potřeba programátorská firma za nemalé peníze. Aplikace je sestavená na bázi zábavy ve formě simulované ozvučené střelby. Bude v českém i anglickém jazyce, proto bude dostupná pro celou Evropu. Dále se přes facebookovou stránku Svět očima nevidomého snaží informovat veřejnost o zrakovém postižení a přiblížit veřejnosti, jak se s ním žije.