Právní poradna

01.01.2023

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých provozuje sociálně-právní poradnu, jejíž pracovníci poskytují zrakově postiženým klientům informace o sociálních službách, o právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče. Klienti se zde mohou poradit ohledně systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, konzultovat mohou také možnosti vzdělávání a přípravy na budoucí povolání, poradit se, jak získat příspěvek na kompenzační pomůcky nebo sepsat odvolání proti rozhodnutí úřadu. Dalším tématem, kterým se sociálně-právní poradna zabývá, je problematika zaměstnávání zrakově postižených, obrátit se sem mohou jak zrakově postižení zájemci o práci, tak firmy zrakově postižené zaměstnávající.

Více viz: https://www.sons.cz/pravni