S bílou holí pro Bílou pastelku 2018 v České Lípě

28.05.2018

Příchozím jsme podali užitečné informace o kompenzačních pomůckách a možnostech pomoci osobám, které ztrácejí zrak. Nejvíce zaujala ukázka výcviku vodicích psů ze Střediska výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích, které přivezly jejich cvičitelky.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli: firmě Silnice Žáček za umístění dopravních značek a zapůjčení mobilních chodníkových zábran; firmě LAG Podralsko za zapůjčení, dopravu a montáž pódia; moderátorovi panu Pavlu Kaiserovi; zvukaři panu Ladislavu Faltovi, panu Jaroslavu Chalupovi za dopravu, zapůjčení a stavbu stanů; studentům za celodenní pomoc; panu Vladimírovi z OD ANDY za poskytnutí napojení na elektřinu.

A moc děkujeme paní starostce Mgr. Romaně Žatecké za udělenou záštitu nad akcí a zastupitelstvu města Česká Lípa za finanční dar na celoroční osvětovou činnost naší odbočky pod názvem "Nestojíme jako COOL v plotě" (Celoroční Osvěta Odbočky Lípa), jehož součástí byla i tato akce.