S bílou holí pro Bílou pastelku

19.05.2018

Jeho hlavním pořadatelem byl Odbor sociálních služeb Magistrátu města Olomouce.

Doprovodná akce "S bílou holí pro Bílou pastelku" probíhala v režii oblastní odbočky SONS Olomouc.

K účinkování organizace v rámci Veletrhu nám vedoucí pracoviště Oblastní odbočky Bc. Marie Kebrdlová sdělila:

"Ve stánku, který sousedil se stánkem Tyfloservisu
a TyfloCentra, jsme nabízeli propagační letáčky, ukázky her pro nevidomé, soutěže
a také výrobky našich uživatelů z Klubu kutilů.

V prostoru za Svatou trojicí probíhala naše hlavní propagační akce. Technické služby nám zapůjčily kovové zábrany a dle domluvy sestavily překážkovou dráhu 19 metrů dlouhou, kterou jsme "ověnčili" výstražnou páskou a nápisy s názvem propagační akce."

V dopoledních hodinách přicházeli soutěžit a vyzkoušet si chůzi s klapkami a bílou holí žáci několika olomouckých základních škol.

Odpoledne zájemci z řad veřejnosti - rodiny nebo alespoň maminky s dětmi nebo
i samostatní dospělí odvážlivci.

Přišli i pracovníci ze stánků ostatních neziskovek.

Na podiu před radnicí se střídali účinkující se svými vystoupeními. Jedno z nich patřilo i Oblastní odbočce SONS. Předseda Jan Příborský s novou pracovnicí Klárou Kočí představili činnost SONS a pozvali zájemce na naši doprovodnou akci - chůzi s bílou holí.

Poté zahrál "Kyklopband" - hudební seskupení těžce zrakově postižených muzikantů, vedené uměleckým vedoucím Danielem Sobotou.

"Potěšující byl docela velký zájem dětí a veřejnosti o veletrh, o soutěže u stánků, zejména pak o zdolání překážkové dráhy poslepu. Přispěla k tomu intenzivní propagace na sociálních sítích, v Olomouckých listech a dalších mediích.
V olomouckém MHD byly po celý týden vyvěšeny i plakáty s pozvánkou na doprovodnou akci - chůzi s bílou holí.

"Můžeme s uspokojením konstatovat, že se tato propagační akce opravdu vydařila a za pomoci mých kolegyň a našich dobrovolnic byla bez obtíží zvládnuta. Naše velké poděkování patří Magistrátu města Olomouce za uspořádání veletrhu a Technickým službám za bezplatné zapůjčení a instalaci překážkové dráhy." - uzavřela Marie Kebrdlová.