Sbírka Bílé pastelky 2019

26.11.2019

Sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na projekty pomáhající nevidomým, letos slavila již 20. výročí. Sbírkový den se každoročně koná okolo Dne bílé hole (15. října), v tomto roce připadl na 16. říjen. Tentokrát se podařilo vybrat 3.213.371,- Kč, které budou využity na projekty pomáhající nevidomým a slabozrakým. Všem dobrovolníkům i dárcům patří velký dík.