Sbírka Bílé pastelky 2019

Sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na projekty pomáhající nevidomým, letos slavila již 20. výročí. Sbírkový den se každoročně koná okolo Dne bílé hole (15. října), v tomto roce připadl na 16. říjen. Tentokrát se podařilo vybrat 3.213.371,- Kč, které budou využity na projekty pomáhající nevidomým a slabozrakým. Všem dobrovolníkům i dárcům patří velký dík.