Světový den zraku

10.10.2019

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, na kterou můžete přispět v rámci sbírky Bílé pastelky, upozorňuje na důležitost důkladného vyšetření zraku

Říká se, že o něco, na čem nám záleží, pečujeme jako o "oko v hlavě." Vlastní oči však ve skutečnosti často zanedbáváme. Právě na nezbytnost prevence očních nemocí upozorňuje Světový den zraku, který letos připadá na 10. říjen.

Řada lidí nenavštíví očního lékaře celé dlouhé roky, a zhoršené vidění mnohdy řeší raději rychlým přeměřením zraku v optice nebo v horším případě levnými "zvětšovacími" brýlemi z drogerie. Přetrvává totiž mýtus, že všechno spraví brýle nebo čočky na blízko či na dálku. Zelený zákal, šedý zákal, makulární degenerace či odchlípení sítnice jsou ale nemoci, jejichž neléčení může vést až ke ztrátě zraku a diagnostikovat je může pouze lékař s patřičným technickým vybavením. Například vysoký nitrooční tlak, který je příčinou zeleného zákalu (glaukomu), způsobuje postupné odumírání zrakového nervu, což může při neřešení problému skončit nenávratnou slepotou.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., která sdružuje zrakově postižené z celé republiky a hájí jejich zájmy, proto u příležitosti Světového dne zraku upozorňuje na důležitost preventivních prohlídek a neodkládání očního vyšetření. "Mnoho našich členů a klientů nenavštívilo oftalmologa po dlouhou dobu, přehlíželi příznaky nemoci a dnes jsou prakticky či úplně nevidomí. Spousta nevidomých oslepla také v důsledku úrazu či jiné nemoci, například diabetu," uvádí viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Rudolf Volejník. Očním nemocem nelze asi úplně předejít, jejich postup však může lékař zpomalit nebo zabránit nejhoršímu. "Jednou za rok by si proto lidé měli najít čas na návštěvu očního lékaře, zejména starší lidé, kteří jsou některými nemocemi, typickými pro seniorský věk, zvláště ohrožení," uzavírá Volejník.

Některé oční nemoci, s kterými je nutné navštívit lékaře:

Šedý zákal (katarakta)

Šedý zákal se nejčastěji vyskytuje u starých lidí, není tomu tak ale vždy. Projevuje se zakalením oční čočky, pacient vidí jakoby v mlze, neostře. Jediným řešením katarakty je operace.

 Zelený zákal (glaukom)

U glaukomu dochází k poškození zrakového nervu, nejčastěji v důsledku vysokého nitroočního tlaku. Nemoc se většinou zpočátku nijak neprojevuje, včasná diagnóza je však důležitá, neboť poškození zraku v případě zeleného zákalu je již nevratné.

Rozvinutý glaukom se projevuje výpadky zorného pole, neléčený glaukom může skončit až úplnou slepotou. Zelený zákal se léčí podáváním speciálních kapek nebo operativně.

Makulární degenerace

Makulární degenerace postihuje nejčastěji lidi nad 50 let. Má dvě formy - suchou a vlhkou. Suchá forma je pozvolnější, vlhká je zákeřnější, dovede zrak zničit velmi rychle. Typickými projevem je jakoby pokroucený obraz, šedé skvrny uprostřed zorného pole, horší vidění za šera či méně jasné vidění barev. Léčí se podáváním léků či operací.

Odchlípení sítnice

Vidíte-li před očima padající saze, záblesky na okraji oka nebo skvrny putující odspoda do středu zorného pole, je nejvyšší čas navštívit lékaře. Jsou to totiž typické příznaky odchlípení sítnice, operace je v tomto případě nezbytná.

Diabetická retinopatie

Jak už název napovídá, jedná se o oční nemoc, která se vyskytuje u diabetiků, a to u cukrovky prvního i druhého typu. Jedná se o poškození cév v sítnici. Vidění pacienta ztrácí ostrost, nemoc se časem zhoršuje. Neléčení diabetické retinopatie může vést až k úplné ztrátě zraku. Léčí se operativně.