Výuka práce s pomůckami pro zrakově postižené

01.01.2023

I nevidomí používají počítače a mobilní telefony, komunikaci s nimi jim umožňují mluvící programy či braillský řádek - přístroj zobrazující text na monitoru v bodovém písmu. Práce s výpočetní technikou však není pro zrakově postiženého tak intuitivní jako pro vidícího člověka, a tak často potřebuje podporu. Tu najde v oddělení Tyflokabinet, které pořádá kurzy obsluhy speciálních technických pomůcek. Mezi ně patří nejen mluvící počítač či telefon, ale například také tablety nebo různé digitální záznamníky. Těm, co ještě žádnou pomůcku nemají, ale potřebují ji, zde podají pomocnou ruku při jejím výběru. Tyflokabinet poskytuje své služby nejen zrakově postiženým, ale také učitelům speciálních škol či běžných škol, které navštěvují zrakově postižení žáci. Spolupracuje také s pracovníky úřadů práce, které poskytují příspěvky na nákup speciálních pomůcek, nebo s firmami, které mají mezi svými zaměstnanci zrakově postižené.

Více viz: https://www.sons.cz/tyflokabinet