Středisko výcviku vodicích psů

01.01.2023

Středisko výcviku vodicích psů je: 

- součástí (pobočným spolkem) Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).

- členem Mezinárodní federace výcvikových škol vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku vodicích psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty; zároveň již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Středisko výcviku vodicích psů je řádným členem této organizace od roku 1997.

- profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

Stěžejním bodem činnosti střediska je výcvik vodicích psů pro zrakově postižené (nevidomé a prakticky nevidomé). V rámci tohoto procesu se soustředíme především na:

- vlastní odchov, výběr a nákup štěňat,

- výchovu štěňat v rodinách dobrovolných spolupracovníků,

- vlastní výcvik psů dle standardů Mezinárodní federace výcvikových škol vodicích psů,

- přísnou veterinární péči o psy ve výchově a ve výcviku,

- proškolení a praktický zácvik nevidomých žadatelů o vodicí psy,

- odborné předávání vycvičených psů,

- následnou péči o každého uživatele.

Činnost SVVP prochází každých pět let pravidelnou supervizí ze strany Mezinárodní federace výcvikových škol vodicích psů. 

Více viz: https://www.vodicipsi.cz